Chào các bạn

Để các bạn nắm rõ về cách phân bố sự kiện và thời gian sự kiện BQT công bố cách phân bố sự kiện trong game. Với tiêu chí của Mu " Để Tham Gia Event Mu Online Thực Sự" nên việc phân bố sự kiện rất dày và rất nhiều. Các bạn cùng chú ý nhé:

I. Tổng Hợp Những Hướng Dẫn Cần Thiết Cho Tân Thủ

Tỉ Lệ Drop Item các Vật Phẩm
(Chú ý: Drop áp dụng ngay từ ngày đầu Open Beta)Nguyên Liệu Server Drop Tỉ lệ
Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc Drop tại sub 3
Map : Icarus

Quái vật : Tất cả các quái vật,
đặc biệt là Rồng Đỏ, Phượng Hoàng Lửa > Tỷ lệ cao hơn.
0.1% tỉ lệ Drop
Item xoay wing 1 - Barack
- Kanturu core
3% tỉ lệ Drop
Nhẫn Moonstoon

Kanturu Core 5% tỉ lệ Drop
Vũ Khí Rồng Map Kanrutu 2 - Swamp - BC 8 3% tỉ lệ Drop
Ring + Pen - Box kundun + 3 2% tỉ lệ Drop
Item 400 Nhện Selupan 5%
tỉ lệ Drop
Nguyên Liệu Sói Tinh Map : Crywolf Fortress Event Double Goer 30% tỉ lệ Drop
II. Thời gian diễn ra và các hướng dẫn
STT
Sự Kiện
Thời gian diễn ra
Sub Diễn ra Ghi chú Địa Điểm
1
Boss vàng tấn công
4h 1 lần bắt đầu từ 0h30' 2,3,4,5 Săn Boss có thể kiếm được GoblinPoint
Lorencia
2
Binh đoàn thỏ ngọc
(Blue)
– 11h35

– 20h35
2,3,4,5 Vật phẩm Drop là các nguyên liệu như Bless, Suol, Creation, Life, Chaos....
Xuất hiện tại Takan 1
Tọa Độ

150 / 70
148 / 57
3
Đại chiến Dungeon - 21h15 3 Tiêu diệt Erohim để nhận nhiều vật phẩm giá trị
Dungeon 3
Thời gian diễn ra 10 phút
4 Rakilon
0h00
( hoặc 12h sau khi chết )
3 Open sau 2 tuần sẽ mở boss
Raklion
5 Binh Đoàn Phù Thùy
4 giờ/1 lần
Tính từ 00h00
hàng ngày
2,3,4,5 Vật phẩm Drop là các nguyên liệu như Bless, Suol, Creation, Life, Chaos.... Xuất hiện ngẫu nhiên cả 3 Map : Lorencia, Noria, Devias ..
6 Summer Event
(Sự Kiện Mùa Hè)
– 09h35

– 16h35
2,3,4,5 Vật phẩm Drop là các nguyên liệu như Bless, Suol, Creation, Life, Chaos....
Xuất hiện tại Atlan 1 :
Tọa Độ :
34 / 31
21 / 35
7 KunDun
Sau khi bảo trì hoặc 12h sau khi chết Sub 3 Săn Boss Kundun và nhiều Boss khác Drop Item giá trị
Kalima 7
( mở sau 2 tuần open )
8 Chaos Castle
(Hỗn Nguyên Lâu)
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
2,3,4,5 Mua vé tại loren
9 Blood Caster
(Lâu Đài Máu)
2 tiếng/lần
Báo sự kiện từ 0:00
2,3,4,5 Ngọc + Exp ( nhận thêm 100 điềm GP khi nộp Quest ) Bản đồ: Lorencia, Devias Phần thưởng: Luyện cấp nhanh, Ngọc.
10
Devil Square
(Quảng Trường Quỷ)
2 tiếng/lần Báo sự kiện từ 0:30 2,3,4,5 Ngọc + Exp ( nhận thêm 100 điềm GP khi nộp Quest ) Bản đồ: Noria - NPC Devill
11 Chúa Rắn (MeDuSa) Sau bảo trì và 12h sống lại Sub 3 Vật phẩm rơi khi chết, đồ EXC, Thần, Nguyên Liệu Wing.... Zen. SwampOfCalmness
Xuất hiện 1 Boss MeDuSa
12 Red Gragon (Rồng Đỏ) 4 giờ/1 lần
Tính từ 00h00
hàng ngày
2,3,4,5 Rồng đỏ sẽ xuất hiện random ở các map: Lorencia, Noria,Devias. Rơi ngẫu nhiên ngọc hoặc zen...